Medzinárodný deň migrantov

Kalendár

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň migrantov, ktorý OSN prvýkrát vyhlásilo 18. decembra 2000. Poslaním tohto dňa je pripomenúť si, že ľudská mobilita je prirodzená a nie je dôvodom na ďalšie šírenie nenávisti voči osobám migrujúcim z akéhokoľvek dôvodu.

Na svete žije odhadom 272 miliónov osôb, ktoré z rôznych dôvodov opúšťajú svoje domovy a hľadajú lepšie podmienky pre život seba a svojich rodín. S narastajúcou hrozbou klimatickej krízy, zväčšujúcimi sa rozdielmi medzi chudobnými a bohatými a neustále sa meniacimi politicko-spoločenskými podmienkami v jednotlivých krajinách je na mieste očakávať, že tento počet bude rásť aj do budúcnosti.

Je preto úlohou nás – inštitúcií, štátu, občianskej spoločnosti, ako aj širokej verejnosti, aby sme odstránili predsudky, ktoré voči týmto osobám prechovávame a prispeli tak k tolerantnejšej spoločnosti pre všetkých. Nikto totiž nestráca svoje základné práva a ľudskú dôstojnosť len preto, že migruje za lepším životom.