Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii

Kalendár

Tento rok sa OSN zameriava na mladých ľudí, preto témou je „Mladí proti rasizmu.“ Práve súčasná situácia má výrazný dopad na deti a mládež, vrátane tých pochádzajúcich z menšín – či už ide o prerušenie ich vzdelávania alebo obmedzené možnosti zúčastňovať sa na verejnom živote.

Je dôležité odsúdiť akýkoľvek prejav rasovej diskriminácie a vyzvať ľudí k tolerancii a ohľaduplnosti. Tento deň si pripomíname negatívne dôsledky rasovej diskriminácie, ktorá sa v roku 1960 skončila smrťou 69 ľudí na proteste proti apartheidu. Nezabúdajme, že práve mladých ľudí treba povzbudzovať k boju proti rasovej diskriminácii. Možno práve ich skutky nasmerujú budúcu podobu toho, ako budeme chrániť dodržiavanie ľudských práv.

Viac informácií je na stránke www.standup4humanrights.org