Medzinárodný deň boja proti homo, bi, trans a intersexfóbii

Kalendár

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homo, bi, trans a intersexfóbii (IDAHOBIT), ktorý si pripomíname 17. mája, oceňujeme nezastupiteľnú úlohu LGBTI aktivistiek, aktivistov a mimovládnych organizácií.