Medzinárodná spolupráca v službách ľudských práv

Kalendár

Medzinárodná spolupráca v službách ľudských práv: Doplnkové stretnutie o ľudskej dimenzii. Ide o platformu na výmenu názorov medzi účastníckymi štátmi OBSE, inštitúciami OBSE a inými výkonnými štruktúrami a medzinárodnými organizáciami, občianskou spoločnosťou a ďalšími zainteresovanými stranami na tému Medzinárodná spolupráca v službách ľudských práv.