Legislatívne konanie LP/2021/105

Kalendár

Odovzdanie zásadnej pripomienky do legislatívneho konania LP/2021/105: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.