Kyjevské medzinárodné fórum k inklúzii Rómov

Kalendár

Online fórum organizované ukrajinskou ombudsmankou, za účasti viac ako sto zástupcov a zástupkýň národných inštitúcií pre ochranu ľudských práv, národných nediskriminačných orgánov, ombudsmanských a európskych inštitúcií.