Koordinačné stretnutie Zdravých regiónov

Kalendár

Zúčastnili sme sa koordinačného stretnutia organizácie Zdravé regióny, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia.