Konferencia WAVE

Kalendár

Konferencia venovaná téme „Špecializované služby pre ženy ako piliere mieru v čase krízy aj mimo nej“.

Tohtoročná konferencia je venovaná dôležitosti špecializovaných služieb pre ženy (ako sú napríklad útulky, centrá, linky pomoci, atď) a ich celkovému prínosu pre spoločnosť.