Konferencia: Sú deti (len) naša budúcnosť?

Kalendár

Konferencia Nadácie otvorenej spoločnosti  na podporu demokratického prostredie na školách a výchovu k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a prácou so Žiackymi školskými radami.