Konferencia Rodová rovnosť na pracovisku

Kalendár

Zúčastňujeme sa konferencie, ktorej cieľom je priblížiť aktivity a víziu v oblasti zosúlaďovania rodinného, pracovného a súkromného života a priblížiť systém hodnotenia rovnosti žien a mužov na pracovisku.