Konferencia: LGBT+ Roma in Europe

Kalendár

Medzinárodná konferencia LGBT+ Roma in Europe: Pathways to Visibility je súčasťou medzinárodného projektu ROMA LGBT IN EUROPE „Help to make Roma LGBT minority visible“

Projekt reaguje na kritickú situáciu rómskej LGBTIQ+ menšiny, ktorá zažíva súčasne viacero foriem znevýhodnenia a viacnásobnej diskriminácie a je často vylúčená z inkluzívnych a integračných politík a opatrení.