Konferencia Kultúra a náš svet

Kalendár

Konferencia Kultúra a náš svet (Vízie a kontexty – Výzvy a priority) je príležitosťou na diskusiu o vznikajúcej Stratégii kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030, ale aj rôznych mierkach pohľadu na súčasnú kultúru, od globálnej perspektívy až po špecializované sektorové prístupy.