Konferencia (EQUINET)

Kalendár

Konferencia Equality bodies supporting equality planning. Cieľom je spojiť zástupcov orgánov pre rovnosť a tvorcov politík na európskej aj národnej úrovni, privátny sektor, signatárov Charty diverzity, ako aj ďalších relevantných zainteresovaných strán.