Konferencia (EQUINET)

Kalendár

Konferencia organizovaná sieťou Equinet s názvom „Equality bodies and gender equality – a growing role). Cieľom je zvýšiť povedomie orgánov pre rovnosť pri riešení rodovej diskriminácie a presadzovaní rodovej rovnosti.