Konferencia: Boj proti inštitucionálnemu rasizmu

Kalendár

Konferencia Equinetu zameraná na potenciál orgánov pre rovné zaobchádzanie pri riešení inštitucionálneho rasizmu.

Na konferencii sme vystúpili s príspevkom „Combating school segregation of Roma children“ (Boj proti segregácii rómskych detí na školách)