Kampaň Majme oči otvorené

Kalendár

Európska únia spúšťa osvetovú kampaň Majme oči otvorené,  ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o právach a možnostiach podpory pre obete násilia. Vyzýva pritom aj ľudí na Slovensku, aby si všímali obete násilia a ponúkli im svoju pomoc.