Inkonferencia

Kalendár

Dňa 30.1.2023 sme prijali pozvanie na výročnú konferenciu organizovanú mimovládnou organizáciou Iniciatíva Inakosť pod názvom inKonferencia ´23. Na konferencii boli prestavené najnovšie výskumy v oblasti postavenia a práv LGBTI+ osôb na Slovensku, iniciatívy a aktivizmus organizácií občianskej spoločnosti a aktivity súkromného sektora v tejto oblasti. Zástupkyňa Strediska v rámci svojho príspevku informovala o hlavných výzvach v oblasti práv LGBTI+ ľudí na Slovensku, činnosti Strediska v rôznych oblastiach jeho mandátu a plánované aktivity na rok 2023.