Iné násilie na ženách: Ekonomické násilie

Kalendár

V rámci prebiehajúcich 16 dní aktivizmu sme na Stredisku zorganizovali virtuálny okrúhly stôl ako súčasť série podujatí pripravovaných v spolupráci s Úniou materských centier Iné podoby násilia na ženách.

Viac si prečítajte TU.