Formovanie politík v oblasti rovnosti (pracovná skupina)

Kalendár

Pravidelné stretnutie pracovnej skupiny siete Equinet pre formovanie politík v oblasti rovnosti.

Ciele: (1) zdieľanie dobrej praxe v oblasti prístupu k zdravotnej starostlivosti, (2) zdieľanie dobrej praxe v oblasti boja proti antisemitizmu a (3) diskusia o inštitucionálnom rasizme v štátoch Európskej únie – skúsenosti národných inštitúcií pre rovnaké zaobchádzanie.