Fokusová skupina

Kalendár

Fokusová skupina k štúdií o pracovných podmienkach pracovníčok a pracovníkov vykonávajúcich v Nemecku starostlivosť v domácnosti. Pripravil Nemecký inštitút pre ľudské práva.