Focusová skupina

Kalendár

Realizujeme výskum pracovných podmienok a hľadáme transrodových ľudí so skúsenosťami s nerovnými podmienkami alebo neférovým správaním zamestnávateľa.