Európska stratégia rovnosti LGBTIQ osôb (webinár)

Kalendár

Webinár organizovaný Európskou platformou pre charty diverzity na tému „Európska stratégia rovnosti LGBTIQ osôb pre roky 2020 – 2025„.

Diskriminácia LGBTIQ je pretrvávajúcim problémom v celej Európskej únií. V mnohých európskych krajinách je stále nežiadúce, aby si členovia a členky LGBTI komunít prejavovali náklonnosť alebo sa otvorene hlásili k svojej sexuálnej orientácií či rodovej identite. Mnohí členovia a členky LGBTIQ komunít sú ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením, a nie všetci dôverujú polícií pri nahlasovaní fyzického alebo verbálneho násilia. Európska komisia by mala byť lídrom v oblasti podpory a ochrany práv sexuálnych menšín, a preto prijala dňa 12. novembra 2020 Európsku stratégiu rovnosti LGBTI osôb pre roky 2020 – 2025.

Cieľ webináru: (1) predstavenie novej stratégie rovnosti LGBTI osôb zainteresovaným aktérom pôsobiacim v oblasti diverzity, inklúzie a nediskriminácie.