Etika a regulácia umelej inteligencie a jej prínosy pre spoločnosť

Kalendár

Stredisko sa zúčastnilo okrúhleho stolu organizovaného Americkou obchodnou komorou na Slovensku na tému „Etika a regulácia umelej inteligencie a jej prínosy pre spoločnosť.

Cieľom podujatia bolo v neformálnej atmosfére diskutovať o umelej inteligencii ako o potenciálnom riešení pre efektívnu verejnú správu, slovenské zdravotníctvo, ľudskú spoločnosť, ako aj o technológii vhodnej v boji s dezinformačnými médiami. Diskusiu viedla pani Alžbeta Krausová, právnička, lektorka, odborníčka na právne aspekty vo vzťahu k novým technológiám a členka expertných skupín pri Európskej komisii a OECD s cieľom zamerať sa na etické aspekty umelej inteligencie a jej dopade na ľudskú spoločnosť v spomínaných oblastiach.