Diskusia organizovaná portálom Euractiv

Kalendár

Diskusia o perspektívach feministickej diplomacie v regióne centrálnej a
východnej Európy a na Slovensku (Prospects of Feminist Diplomacy for CEE
and Slovakia)