Deň učiteľov

Kalendár

Milé učiteľky, učitelia, chceli by sme sa vám symbolicky cez online obrazovky poďakovať za vašu záslužnú prácu, ktorá sa stále viac ukazuje ako nenahraditeľná. Úprimne sa tešíme z každej spolupráce, ktorú sme mohli nadviazať so základnými, strednými aj špeciálnymi školami. Aj napriek sťaženým podmienkam nám dávate priestor vzdelávať deti a mládež o ľudských právach.

Ďakujeme.