Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Kalendár

§ 53 ŽID NEMÔŽE RIADIŤ SLOVENSKÉ MOTOROVÉ VOZIDLO…ANI OBDRŽAŤ POVOLENIE NA JEHO RIADENIE
(ZO ŽIDOVSKÉHO KÓDEXU)

 Takto znelo jedno z nariadení zo dňa 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov. „Židovský kódex“ v 270 paragrafoch ustanovil na Slovensku osobitný právny režim
občanov židovského vierovyznania, ktorí tak stratili občianske práva.

Zúčastnili sme sa tryzny pri príležitosti dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorá sa konala v Banskej Bystrici v Záhrade Chavivy Reik. Súčasťou bolo odhalenie III. etapy tvorby pamätných tabúľ obetiam holokaustu a krst knihy Alice Frühwaldovej s názvom ‚O koľko lásky som prišla‘, ktorú pokrstil rabín Miša Kapustin.

Nezabúdajme na túto smutnú históriu, aby sa minulosť nezopakovala