Communicating Migration Challenges Conference

Kalendár

Zúčastnili sme sa konferencie, ktorú organizoval MEDIENDIENST INTEGRATION, v rámci svojho projektu Migration Media Europe, v spolupráci s organizáciou Človek v ohrození a Allianz Kulturstiftung.

Konferencia sa venovala migrantom, ich obrazu v médiách, spoločným trópoch v príbehoch o migrácii a utečencoch a ako sa poučiť z prechádzajúcich diskusií.