Cluster on Equality Mainstreaming

Kalendár

Stretnutie pracovnej skupiny Cluster on Equality Mainstreaming Equinetu.

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti Equinet.

Equinet je sieťou národných orgánov pre rovné zaobchádzanie.