Ako napĺňať právo žien na reprodukčné zdravie v SR?

Kalendár

Okrúhly stôl: Ako napĺňať právo žien na reprodukčné zdravie v SR?
Výzvy súvisiace so zabezpečením prístupu žien k bezpečnej
a legálnej interrupcii v systéme zdravotníckych služieb.

Organizátor: Možnosť voľby

Na okrúhlom stole sa zúčastnia: zástupkyne a zástupcovia Slovenské národného stredisko pre ľudské práva, Kancelárie Verejnej ochrankyne práv, mimovládnych organizácií, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, poslankyne NR SR, predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo, zástupkyne a zástupcovia lekárskej obce, političky a výskumníčky.