Ako napĺňať právo detí a mladých ľudí na kvalitné vzdelávanie v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy?

Kalendár

Okrúhly stôl organizovaný v spolupráci s občianskym združením Možnosť voľby. Cieľom stretnutia je identifikovať, aké rámce, možnosti a prípadné prekážky utvára aktuálne nastavenie vzdelávacej politiky pre učiteľky a učiteľov pri výučbe tém súvisiacich so sexuálnou výchovou resp. prierezovej témy Výchova k manželstvu a rodičovstvu.

Na okrúhly stôl boli pozvaní rôzny aktéri a aktérky, ktorých práca má vplyv na uplatňovanie práva detí a mladých ľudí na vzdelanie v praxi: zástupkyne a zástupcov Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Kancelárie Verejnej ochrankyne práv, Štátneho pedagogického ústavu, MVO, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva spravodlivosti SR, zástupkyne a zástupcov učiteľskej obce, výskumníčky a výskumníkov.