39. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Kalendár

Zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska si aktívne plnia úlohy spojené
s členstvom v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej jednotlivých výboroch, v ktorých Stredisku vyplýva členstvo na základe ich štatútov.