30. výročie založenia a činnosti UNESCO Katedry

Kalendár

Zúčastnili sme sa podujatia k 30. výročiu založenia a činnosti UNESCO Katedry výchovy k ľudským právam Univerzity Komenského, ktorá je okrem iného spojená aj so zrodom Olympiády ľudských práv.