2022 Annual Review: TriPartite Partnership to Support National Human Rights Institutions Partners‘ Meeting

Kalendár

Stretnutie partnerov OHCH, GANHRI a UNDP na ktorom si vymeníme skúsenosti o podpore národných inštitúcií na ochranu ľudských práv s cieľom identifikovať výzvy a osvedčené postupy. Vytýčia sa taktiež vstupné body pre kľúčové záväzky v rámci týchto tematických priorít v roku 2023.