Vzdelávacie aktivity

Kalendár

Vzdelávacie aktivity (témy: kyberšikana, ľudské práva) pre žiakov a žiačky ZŠ Bučany a ZŠ Lednické Rovne.

O možnostiach vzdelávania sa viac dozviete v sekcii Vzdelávanie.

Vzdelávacie aktivity

Kalendár

Vzdelávacie aktivity (témy: extrémizmus, šikana a kyberšikana) pre žiakov a žiačky ZŠ Ľ. Podjavorinskej a SOŠ veterinárna v Nitre.

O možnostiach vzdelávania sa viac dozviete v sekcii Vzdelávanie.

Vzdelávacie aktivity

Kalendár

Vzdelávacie aktivity (témy: ľudské práva, šikana a kyberšikana, holokaust, práva detí) pre žiakov a žiačky ZŠ Chlebnice a ZŠ Rišňovce.

O možnostiach vzdelávania sa viac dozviete v sekcii Vzdelávanie.

Vzdelávacie aktivity

Kalendár

Vzdelávacie aktivity (témy: práva dieťaťa, šikana a kyberšikana, rodová rovnosť, extrémizmus, holokaust) pre žiakov a žiačky ZŠ Vysoká nad Kysucou a ZUŠ Nové Mesto nad Váhom.

O možnostiach vzdelávania sa viac dozviete v sekcii Vzdelávanie.