Ako napĺňať právo detí a mladých ľudí na kvalitné vzdelávanie v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy?

Kalendár

Okrúhly stôl organizovaný v spolupráci s občianskym združením Možnosť voľby. Cieľom stretnutia je identifikovať, aké rámce, možnosti a prípadné prekážky utvára aktuálne nastavenie vzdelávacej politiky pre učiteľky a učiteľov pri výučbe tém súvisiacich so sexuálnou výchovou resp. prierezovej témy Výchova k manželstvu a rodičovstvu.

Na okrúhly stôl boli pozvaní rôzny aktéri a aktérky, ktorých práca má vplyv na uplatňovanie práva detí a mladých ľudí na vzdelanie v praxi: zástupkyne a zástupcov Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Kancelárie Verejnej ochrankyne práv, Štátneho pedagogického ústavu, MVO, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva spravodlivosti SR, zástupkyne a zástupcov učiteľskej obce, výskumníčky a výskumníkov.

Prijatie u prezidentky Zuzany Čaputovej

Kalendár

Na stretnutí s prezidentkou sa zúčastnia hlavný ekonóm Národnej banky Slovenska Michal Horváth, hlavná ekonómka Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová, riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Juraj Valachy, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR Ľudmila Ivančíková a výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová.

Diskusia o duševnom zdraví

Kalendár

Výkonná riaditeľka Sivlia Porubänová sa zúčastňuje diskusie „Môže byť lepšia starostlivosť o duševné zdravie nástrojom pre zlepšenie stavu spoločnosti?“, ktorú organizuje Liga za duševné zdravie SR v spolupráci s týždenníkom .týždeň a Denník N

O tom, ako sa podceňovanie starostlivosti o duševné zdravie podpísalo pod súčasný stav spoločnosti bude Silvia Porubänová diskutovať s redaktorom časopisu .týždeň Michalom Oláhom, správkyňou Nadácia otvorenej spoločnosti Andreou Erdösovou, klinickým psychológom Martinom Milerom a riaditeľom Ligy za duševné zdravie Martinom Knutom. Priamy prenos z diskusie si budete môcť pozrieť dnes o 12:00 na FB stránke.

Ako napĺňať právo žien na reprodukčné zdravie v SR?

Kalendár

Okrúhly stôl: Ako napĺňať právo žien na reprodukčné zdravie v SR?
Výzvy súvisiace so zabezpečením prístupu žien k bezpečnej
a legálnej interrupcii v systéme zdravotníckych služieb.

Organizátor: Možnosť voľby

Na okrúhlom stole sa zúčastnia: zástupkyne a zástupcovia Slovenské národného stredisko pre ľudské práva, Kancelárie Verejnej ochrankyne práv, mimovládnych organizácií, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, poslankyne NR SR, predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo, zástupkyne a zástupcovia lekárskej obce, političky a výskumníčky.