Stretnutie s KVOP

Kalendár

Stretnutie s verejným ochrancom práv Róbertom Dobrovodský. Témou stretnutie bolo informovanie o aktuálnych aktivitách v oblastiach svojich pôsobností a dohodnutie o budúcej spolupráci pri riešení diskriminácie a dodržiavania zásady rovného zaobchádzania.

Seminár Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi a manažment diverzity na pracovisku

Kalendár

Seminár pre zamestnávateľov organizovaný SNSĽP

Podujatie je financované z projektu s názvom Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov podporeného v rámci Nórskych Grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti a lepšie využitie DVO pri zamestnávaní Rómov a Rómiek, predovšetkým z marginalizovaných komunít.

Klimatický samit COP27

Kalendár

Cieľom konferencie COP27 bude opäť podporiť celosvetové úsilie o spomalenie klimatickej krízy, ktorá vedie k zintenzívneniu prírodných katastrof – od lesných požiarov až po silné búrky.

Klimatická kríza zasahuje aj ľudské práva –  napríklad prístup k pitnej vode alebo zvýšený počet tropických dní ohrozujúcich zdravie ľudí.

30. výročie založenia a činnosti UNESCO Katedry

Kalendár

Zúčastnili sme sa podujatia k 30. výročiu založenia a činnosti UNESCO Katedry výchovy k ľudským právam Univerzity Komenského, ktorá je okrem iného spojená aj so zrodom Olympiády ľudských práv.