Moje ľudské práva 2022 – výsledky

Kategória žiaci a žiačky ZŠ 1. stupňa s témou „Želám si aby sme mysleli nielen na seba, ale aj na ostatných okolo nás“

1. miesto

ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné

2. miesto

ZŠ J. Švermu, Michalovce

„Vojna je zlá a my deti ju nechceme! Som však dosť malá na to, aby som ju zastavila. Ale aj napriek svojmu veku viem svojou pomocou prispieť k záchrane ukrajinského národa. Pomáham spolu so svojimi rodičmi našim ukrajnským kamarátom na hranici vo Vyšnom Nemeckom. Myslím nielen na seba, ale aj na tých, čo potrebujú pomoc.“

3. miesto

ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica

Aj v detskom domove je veselý život

Kategória žiaci a žiačky ZŠ 2. stupňa s témou „Som aká som/som aký som – som ľudská bytosť“

1. miesto

Cyklus prác: Denník dospievajúceho dievčaťa

Dejstvo prvé: Ži a nechaj žiť

Dejstvo druhé: Dospievam, začínam vidieť

Dejstvo tretie: Som to naozaj ja? Či ja je niekto iný?

Dejstvo štvrté: A zrazu túžim opäť nepočuť a nevidieť. Stať sa dieťaťom

Dejstvo piate: Ako bolí poznanie?

Dejstvo šieste: Nesúďte ma, že som iná. Aj ja mám právo žiť

ZŠ Divín

2. miesto

ZŠ s MŠ Sv. Gorazda v Nitre

2. miesto

ZŠ Rakovce nad Ondavou

3. miesto

ZŠ Mlynská, Senec

Sme akí sme, sme jedineční

Kategória žiaci a žiačky špeciálnej základnej školy

1. miesto

Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Dolný Kubín

2. miesto

Špeciálna základná škola internátna, Veľký Krtíš

Nie pre každého sú všetky dvere otvorené.

3. miesto

Špeciálna základná škola internátna, Letanovce

3. miesto

Spojená škola internátna, Levoča

Výtvarnú prácu robila nevidiaca.

Kategória žiaci a žiačky ZUŠ s témou „Medzinárodný deň ľudských práv“

1. miesto

SZUŠ Petzvalova, Košice

2. miesto

SZUŠ Petzvalova, Košice

3. miesto

SZUŠ Petzvalova, Košice

3. miesto

SZUŠ Petzvalova, Košice