Moje ľudské práva 2019 – výsledky

Kategória žiaci a žiačky 1. stupňa ZŠ – „Kytica ľudských práv“

1. miesto


ZŠ s MŠ Rakovce nad Ondavou

2. miesto


ZŠ Partizánska, Nová Ves nad Žitavou

3. miesto


ZŠ Fričovce

Kategória žiaci a žiačky 2. stupňa ZŠ –„Aké ľudské práva mi chýbajú v škole?“

1. miesto


ZŠ Cirkevná spojená škola, Humenné

2. miesto


ZŠ Veľkomoravská, Trenčín

3. miesto


ZŠ Lamač, Bratislava

Kategória žiaci a žiačky ZUŠ – „Predsudky, ktoré vnímam okolo seba“

1. miesto


ZUŠ kap. Nálepku, Sobrance

Názov: „…a všetkým bijú rovnako“

2. miesto


ZUŠ J. L. Bellu, Liptovský Mikuláš

Názov: Pohľad

3. miesto


SZUŠ Rosnička Art, Spišský Štvrtok

Názov: Nad zlodejmi sa zmráka