Moje ľudské práva 2017 – výsledky

Kategória žiaci a žiačky 1. stupňa ZŠ – „Úlohy členov mojej rodiny“

1. miesto


Kolektív žiakov 1.B, ZŠ Gorkého Trnava

2. miesto


Peter Maté, 2. ročník, ZŠ Šíd

3. miesto


Filip Anton Erby, 8 r., ZŠ J. Švermu

Kategória žiaci a žiačky 2. stupňa ZŠ – „Úlohy členov mojej rodiny“

1. miesto


Matúš Tomovčík, 12 r., ZŠ J. Švermu Michalovce

2. miesto


Adrián Lacko, 13 r., ZŠ Chminianske Jakubovany

3. miesto


Karin Petrúňová, 11 r., ZŠ J. Švermu Michalovce