Moje ľudské práva 2016 – výsledky

Kategória žiaci a žiačky ZŠ 1. stupňa

1. miesto


Daniel Alabán, ZŠ s VJM Šíd č. 241

2. miesto


Janka Hanulíková, ZŠ Mieru, Bytča

3. miesto


Tamara Antónia Erby, ZŠ J. Švermu Michalovce

Kategória žiaci a žiačky ZŠ 2. stupňa – „Predstav si (bezbariérový) život zdravotne postihnutého“

1. miesto


Viktória Vinjarová, ZŠ Komenského, Bardejov

2. miesto


Dana Sleziaková, ZŠ Zarevúca, Ružomberok

3. miesto


Anna Chmurová, ZŠ a MŠ Vagonárska, Poprad

Kategória žiaci a žiačky ZŠ 2. stupňa- „Sloboda prejavu sa týka aj mňa“

1. miesto


Alexandra Kardošová, Základná škola Mateja Bela, Šamorín

2. miesto


Natália Novotová, ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce

3. miesto


Beata Fülöpová
Základná škola P. Kellnera Hostinského, Rimavská Sobota