Výmena zistení s Komisárkou Rady Európy pre ľudské práva

Aktuality

Dňa 21. marca 2021 výkonná riaditeľka Silvia Porubänová rokovala spolu so zástupkyňami Strediska Zuzanou Pavlíčkovou a Katarínou Medľovou s Komisárkou Rady Európy pre ľudské práva Dunjou Mijatović a jej tímom, v rámci mapovacej návštevy Slovenska v súvislosti s prílevom ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine na územie Slovenska. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Kancelárie verejnej ochrankyne práv, Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) a Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).


Cieľom stretnutia bola výmena predbežných zistení týkajúcich sa ochrany a podpory ľudských práv a základných slobôd osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine, vrátane prístupu k informáciám o ich základných právach, ochrane pred obchodovaním s ľuďmi, ochrane pred diskrimináciou a osobitných problémov, ktorým čelia zraniteľné skupiny (ženy, deti, Rómky a Rómovia a osoby z tretích krajín). Stredisko informovalo na stretnutí Komisárku o svojich predbežných zisteniach z mapovania situácie a ďalších plánovaných krokoch a aktivitách.

Komisárka Rady Európy Dunja Mijatović po svojej monitorovacej návšteve zistila, že väčšina prijímacích stredísk pre ukrajinských utečencov, ktoré navštívila, bola dobre organizovaná a kompetentne riadená. Napriek tomu je väčšina prijímacích miest zameraná len na krátkodobý pobyt a nie je vhodná pre poskytnutie ubytovania na dlhšie obdobie. Po niekoľkodňovom mapovaní situácie a vyhodnotení výsledkov sa komisárka vyjadrila nasledovne: „Som ohromená obrovským úsilím, ktoré sme s mojimi tímami videli vo všetkých krajinách, ktoré sme navštívili. Spoliehať sa na takéto úsilie občianskej spoločnosti a miestnych orgánov však nie je udržateľné a je dôležité, aby štátne orgány prevzali väčšiu zodpovednosť.“

Osobitná pozornosť by sa mala venovať ochrane špecifických skupín osôb. V súvislosti s mnohými ženami a dievčatami, ktoré utekajú z Ukrajiny, sa prístup k službám sexuálneho a reprodukčného zdravia v navštívených členských štátoch javí ako problematický.

Obavy boli vyjadrené tiež v súvislosti s ďalšími skupinami – v niektorých prípadoch sa s Rómami zaobchádzalo odlišne, a to v dôsledku hlboko zakorenených predsudkov, čo ovplyvnilo možnosti prístupu k bývaniu. Podobné obavy boli vyslovené aj v súvislosti s osobami afrického pôvodu. Za obzvlášť zraniteľné skupiny boli označené aj LGBTI osoby, staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím. Mnohé z nich si vyžadujú aktívnejšiu pomoc a orientáciu pri hľadaní ochrany a pomoci.

Odporúčame si prečítať celé stanovisko Komisárky Rady Európy pre ľudské práva (externý odkaz v anglickom jazyku).