Výbor OSN pre ľudské práva sme informovali o stave občianskych a politických práv na Slovensku

Aktuality

Jednou z našich úloh je monitorovanie implementácie medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov na Slovensku. Pravidelne preto podávame správy medzinárodným monitorovacím mechanizmom, ktoré dohliadajú na implementáciu záväzkov zmluvných štátov a adresujú im odporúčania na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv.

V auguste 2023 sme zaslali správu Výboru OSN pre ľudské práva, ktorý dohliada na implementáciu Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (v angličtine International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR). Výbor sme informovali o piatich konkrétnych témach a navrhli sme otázky, ktoré môže Výbor Slovensku položiť pri prijímaní tzv. zoznamu otázok (v angličtine List of Issues Prior to Reporting).

V našej správe sme sa venovali nasledovným dôležitým témam s ohľadom na občianske a politické práva:

  1. Poukazujeme na potrebu zosúladenia zákona o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva s Parížskymi princípmi, ktoré predstavujú medzinárodné štandardy na zabezpečenie efektívneho a nezávislého fungovania vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva.
  2. Upozornili sme na znepokojujúci rozsah nenávistných prejavov, a to aj od vrcholových politikov a političiek, najmä voči Rómom a Rómkam a iným menšinám na Slovensku.
  3. Informujeme o diskriminácii voči LGBTI+ ľuďom, kde pokrývame témy neexistencie právnej regulácie zväzkov LGBTI+ párov, pokusov o obmedzenie právneho uznania rodu alebo nemožnosti darovania krvi pre gejov a bisexuálnych mužov.
  4. Zdôraznili sme existujúcu nerovnosť pri poskytovaní a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre Rómov a Rómky a informovali sme aj o nedostupnosti a obmedzeniach v prístupe k sexuálnym a reprodukčným právam, a to aj pre ukrajinské odídenkyne.
  5. Vo vzťahu k novinárom a novinárkam a obhajcom a obhajkýň ľudských práv sme Výbor upozornili na nenávistné prejavy a obťažovanie, vrátane témy strategických žalôb proti verejnej účasti (SLAPP). Zdôraznili sme aj celkovú nedostatočnú finančnú podporu občianskeho sektora na Slovensku.
Report k implementácii Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach je dostupný na stiahnutie a čítanie v anglickom jazyku (pdf, 571 KB)