Správa o stave právneho štátu na Slovensku 2024

Aktuality

Aj tento rok sme v rámci spoločnej iniciatívy partnerskej siete European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) vypracovali Správu o stave právneho štátu na Slovensku za predchádzajúci rok, ktorú ENNHRI predkladá Európskej komisii v rámci Európskeho mechanizmu právneho štátu ako spoločnú správu všetkých vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva v členských krajinách EÚ.

V Správe o stave právneho štátu sme sa sústredili na monitorovanie vývoja vo vybraných oblastiach právneho štátu na Slovensku. Stredisko opäť podrobne zmonitorovalo a hodnotilo plnenie odporúčaní na vnútroštátnej úrovni dané Európskou komisiou v jej Správe o právnom štáte na Slovensku z roku 2023. Naďalej sme sa venovali nezávislosti, efektivite a aktivitám Strediska v oblasti právneho štátu, sústredili sme sa na problematiku bŕzd a protiváh, proces prípravy a prijímania zákonov a priaznivé prostredie pre občiansku spoločnosť a obhajcov/obhajkýň ľudských práv. Venovali sme sa otázke vplyvu sekuritizácie na právny štát a ľudské práva a upozornili sme na nedostatky v oblasti implementácie rozsudkov nadnárodných súdov, predovšetkým Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ, ako aj na ďalšie naliehavé výzvy v oblasti ochrany a podpory právneho štátu na Slovensku.

Veríme, že spoločná správa o stave právneho štátu poslúži ako dôležitý podklad na ďalšie diskusie v rámci EÚ ako aj na vnútroštátnej úrovni s cieľom upozorniť na možné nedostatky, ktorých včasné riešenia nepochybne povedú k podpore a ochrane právneho štátu.

Správa bola vypracovaná v rámci projektu „Podpora vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri monitorovaní základných práv a ľudskoprávnych aspektov právneho štátu“, ktorý je financovaný na základe EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

Správa o stave právneho štátu je dostupná na čítanie a stiahnutie (pdf, 10 MB)