Európskemu výboru pre sociálne práva sme podali alternatívnu správu

Aktuality

Stredisko aj tento rok pripravilo alternatívnu správu o implementácii vybraných záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej vyplývajú z Európskej sociálnej charty (revidovanej) pre potreby Európskeho výboru pre sociálne práva. Tento rok sa Výbor venuje problematike krízy životných nákladov (angl. „cost-of-living crisis“) a bude vyhodnocovať, či legislatíva a prax na Slovensku sú v súlade alebo nesúlade s Európskou sociálnou chartou.

Slovenská republika predložila svoju tzv. „Ad-hoc“ národnú správu o kríze životných nákladov (link na dokument na stránke Rady Európy) v decembri 2023. Ako národná inštitúcia pre ochranu a podporu ľudských práv sme privítali možnosť poskytnúť Výboru informácie o implementácii revidovanej Charty a reflektovať na národnú správu.

V správe sme sa sústredili najmä na implementáciu záväzkov súvisiacich s krízou životných nákladov na Slovensku. Konkrétne sme Výbor informovali o témach:

  • Chudoba a dostupnosť bývania na Slovensku
  • Životné podmienky Rómov a Rómok žijúcich vo vylúčených komunitách
  • Podmienky poskytovania ubytovania pre osoby, ktoré utiekli pred ozbrojeným konfliktom na Ukrajine

Alternatívnu správu Strediska nájdete na uvedenom odkaze.

Alternatívna správa je dostupná na stiahnutie a čítanie (pdf, 394 KB)