Stredisko bude ďalšie tri roky viesť Silvia Porubänová

Správna rada do funkcie výkonnej riaditeľky SNSĽP jednohlasne zvolila Silviu Porubänovú. Tá bude viesť inštitúciu ďalšie tri roky.

Anti-corruption Framework

The fight against corruption is essential for maintaining the rule of law and preserving citizens’ trust in public institutions. This area focuses on the evaluation given by the selected international mechanism as well as evaluation based on the objective indicators focusing on the existence of national action essential to tackle corruption, anti-corruption legislation and policies, the capacity of the criminal justice system to prevent and fight corruption, statistical data, and the measures set up by the state authorities to prevent corruption.

Description of the tool and evaluation mechanism:

The Transparency International Corruption Perceptions Index measures the perceived levels of public sector corruption in 180 countries/territories around the world, including Slovakia, according to experts and business people. The countries are then ranked and given a score out of 100. A country’s score is the perceived level of public sector corruption on a scale of 0-100, where 0 means highly corrupt and 100 means very clean. CPI includes a global average as well.

A country’s rank is its position relative to the other countries in the index. Ranks can change merely if the number of countries included in the index changes. As regard the score, the lower the score, the higher the level of perceived corruption, with 0 meaning highly corrupt and 100 very clean.

Description of sources and data sets:

The sources and surveys which make up the CPI ask their respondents questions which are based on carefully designed and calibrated questionnaires. The CPI is calculated using 13 different independent data sources from 12 different institutions specializing in governance and business climate analysis (in the 2021 CPI, these include for instance the African Development Bank Country Policy and Institutional Assessment 2020; Freedom House Nations in Transit 2021; Global Insight Country Risk Ratings 2020) which capture the assessment of experts and business executives on a number of corrupt behaviours in the public sector.

CPI source data captures the following aspects of corruption, based on the specific question wording used to collect the data: bribery, diversion of public funds, prevalence of officials using public office for private gain without facing consequences, ability of governments to contain corruption and enforce effective integrity mechanisms in the public sector, red tape and excessive bureaucratic burden which may increase opportunities for corruption, meritocratic versus nepotistic appointments in the civil service, effective criminal prosecution for corrupt officials, adequate laws on financial disclosure and conflict of interest prevention for public officials, legal protection for whistleblowers, journalists, investigators when they are reporting cases of bribery and corruption, state capture by narrow vested interests, access of civil society to information on public affairs.

Ratification of existing international and regional treaties against corruption

This number….

Moje ľudské práva 2022 – výsledky

Kategória žiaci a žiačky ZŠ 1. stupňa s témou „Želám si aby sme mysleli nielen na seba, ale aj na ostatných okolo nás“

1. miesto

ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné

2. miesto

ZŠ J. Švermu, Michalovce

„Vojna je zlá a my deti ju nechceme! Som však dosť malá na to, aby som ju zastavila. Ale aj napriek svojmu veku viem svojou pomocou prispieť k záchrane ukrajinského národa. Pomáham spolu so svojimi rodičmi našim ukrajnským kamarátom na hranici vo Vyšnom Nemeckom. Myslím nielen na seba, ale aj na tých, čo potrebujú pomoc.“

3. miesto

ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica

Aj v detskom domove je veselý život

Kategória žiaci a žiačky ZŠ 2. stupňa s témou „Som aká som/som aký som – som ľudská bytosť“

1. miesto

Cyklus prác: Denník dospievajúceho dievčaťa

Dejstvo prvé: Ži a nechaj žiť

Dejstvo druhé: Dospievam, začínam vidieť

Dejstvo tretie: Som to naozaj ja? Či ja je niekto iný?

Dejstvo štvrté: A zrazu túžim opäť nepočuť a nevidieť. Stať sa dieťaťom

Dejstvo piate: Ako bolí poznanie?

Dejstvo šieste: Nesúďte ma, že som iná. Aj ja mám právo žiť

ZŠ Divín

2. miesto

ZŠ s MŠ Sv. Gorazda v Nitre

2. miesto

ZŠ Rakovce nad Ondavou

3. miesto

ZŠ Mlynská, Senec

Sme akí sme, sme jedineční

Kategória žiaci a žiačky špeciálnej základnej školy

1. miesto

Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Dolný Kubín

2. miesto

Špeciálna základná škola internátna, Veľký Krtíš

Nie pre každého sú všetky dvere otvorené.

3. miesto

Špeciálna základná škola internátna, Letanovce

3. miesto

Spojená škola internátna, Levoča

Výtvarnú prácu robila nevidiaca.

Kategória žiaci a žiačky ZUŠ s témou „Medzinárodný deň ľudských práv“

1. miesto

SZUŠ Petzvalova, Košice

2. miesto

SZUŠ Petzvalova, Košice

3. miesto

SZUŠ Petzvalova, Košice

3. miesto

SZUŠ Petzvalova, Košice

Moje ľudské práva 2021 – výsledky

Kategória žiaci a žiačky ZŠ 1. stupňa s témou „Spolu dokážeme veľké veci“

1. miesto

ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné

2. miesto

ZŠ J. Švermu, Michalovce

„Vojna je zlá a my deti ju nechceme! Som však dosť malá na to, aby som ju zastavila. Ale aj napriek svojmu veku viem svojou pomocou prispieť k záchrane ukrajinského národa. Pomáham spolu so svojimi rodičmi našim ukrajnským kamarátom na hranici vo Vyšnom Nemeckom. Myslím nielen na seba, ale aj na tých, čo potrebujú pomoc.“

3. miesto

ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica

Aj v detskom domove je veselý život

Kategória žiaci a žiačky ZŠ 2. stupňa s témou „Nie je zmena ako zmena, ľudské práva a klimatická zmena“

1. miesto

Cyklus prác: Denník dospievajúceho dievčaťa

Dejstvo prvé: Ži a nechaj žiť

Dejstvo druhé: Dospievam, začínam vidieť

Dejstvo tretie: Som to naozaj ja? Či ja je niekto iný?

Dejstvo štvrté: A zrazu túžim opäť nepočuť a nevidieť. Stať sa dieťaťom

Dejstvo piate: Ako bolí poznanie?

Dejstvo šieste: Nesúďte ma, že som iná. Aj ja mám právo žiť

ZŠ Divín

2. miesto

ZŠ s MŠ Sv. Gorazda v Nitre

2. miesto

ZŠ Rakovce nad Ondavou

3. miesto

ZŠ Mlynská, Senec

Sme akí sme, sme jedineční

Kategória žiaci a žiačky špeciálnej základnej školy

1. miesto

Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Dolný Kubín

2. miesto

Špeciálna základná škola internátna, Veľký Krtíš

Nie pre každého sú všetky dvere otvorené.

3. miesto

Špeciálna základná škola internátna, Letanovce

3. miesto

Spojená škola internátna, Levoča

Výtvarnú prácu robila nevidiaca.

Kategória žiaci a žiačky ZUŠ s témou „Kalendár ľudských práv“

1. miesto

SZUŠ Petzvalova, Košice

2. miesto

SZUŠ Petzvalova, Košice

3. miesto

SZUŠ Petzvalova, Košice

3. miesto

SZUŠ Petzvalova, Košice

Špeciálna cena

ZŠ Československej armády, Moldava nad Bodvou

Krása a čistota, zem je pre všetkých nás.

Moje ľudské práva 2015 – výsledky

Kategória žiaci a žiačky ZŠ – Slnko svieti na všetkých rovnako

1. miesto


Laura Frenáková

2. miesto


Markus Foltýn a Klára Horváthová

3. miesto


Martina Frankovičová

Kategória žiaci a žiačky ZUŠ – Slnko svieti na všetkých rovnako

1. miesto


Matúš Tomovčík

2. miesto


Viktória Cseryová

3. miesto


Klára Szilagiová a Andrea Faguľová

Moje ľudské práva 2016 – výsledky

Kategória žiaci a žiačky ZŠ 1. stupňa

1. miesto


Daniel Alabán, ZŠ s VJM Šíd č. 241

2. miesto


Janka Hanulíková, ZŠ Mieru, Bytča

3. miesto


Tamara Antónia Erby, ZŠ J. Švermu Michalovce

Kategória žiaci a žiačky ZŠ 2. stupňa – „Predstav si (bezbariérový) život zdravotne postihnutého“

1. miesto


Viktória Vinjarová, ZŠ Komenského, Bardejov

2. miesto


Dana Sleziaková, ZŠ Zarevúca, Ružomberok

3. miesto


Anna Chmurová, ZŠ a MŠ Vagonárska, Poprad

Kategória žiaci a žiačky ZŠ 2. stupňa- „Sloboda prejavu sa týka aj mňa“

1. miesto


Alexandra Kardošová, Základná škola Mateja Bela, Šamorín

2. miesto


Natália Novotová, ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce

3. miesto


Beata Fülöpová
Základná škola P. Kellnera Hostinského, Rimavská Sobota

Moje ľudské práva 2017 – výsledky

Kategória žiaci a žiačky 1. stupňa ZŠ – „Úlohy členov mojej rodiny“

1. miesto


Kolektív žiakov 1.B, ZŠ Gorkého Trnava

2. miesto


Peter Maté, 2. ročník, ZŠ Šíd

3. miesto


Filip Anton Erby, 8 r., ZŠ J. Švermu

Kategória žiaci a žiačky 2. stupňa ZŠ – „Úlohy členov mojej rodiny“

1. miesto


Matúš Tomovčík, 12 r., ZŠ J. Švermu Michalovce

2. miesto


Adrián Lacko, 13 r., ZŠ Chminianske Jakubovany

3. miesto


Karin Petrúňová, 11 r., ZŠ J. Švermu Michalovce

Moje ľudské práva 2018 – výsledky

Kategória žiaci a žiačky 1. stupňa ZŠ – „Hoci sme rozdielni, máme veľa spoločného“

1. miesto


ZŠ FRIČOVCE

2. miesto


ZŠ PARTIZÁNSKA, NOVÁ VES NAD ŽITAVOU

3. miesto


ZŠ FRIČOVCE

Kategória žiaci a žiačky 2. stupňa ZŠ – „3 ľudské práva, ktoré by som si so sebou vzal/vzala na opustený ostrov“

1. miesto


ZŠ MLYNSKÁ, SENEC

2. miesto


ZŠ S MŠ E. A. CERNANA, VYSOKÁ NAD KYSUCOU

3. miesto


ZŠ CHMINIANSKE JAKUBOVANY

Kategória žiaci a žiačky ZUŠ – „Škola pre všetkých“

1. miesto


ZUŠ REVÚCA

2. miesto


ZUŠ FIĽAKOVO

3. miesto


ZUŠ REVÚCA

Moje ľudské práva 2019 – výsledky

Kategória žiaci a žiačky 1. stupňa ZŠ – „Kytica ľudských práv“

1. miesto


ZŠ s MŠ Rakovce nad Ondavou

2. miesto


ZŠ Partizánska, Nová Ves nad Žitavou

3. miesto


ZŠ Fričovce

Kategória žiaci a žiačky 2. stupňa ZŠ –„Aké ľudské práva mi chýbajú v škole?“

1. miesto


ZŠ Cirkevná spojená škola, Humenné

2. miesto


ZŠ Veľkomoravská, Trenčín

3. miesto


ZŠ Lamač, Bratislava

Kategória žiaci a žiačky ZUŠ – „Predsudky, ktoré vnímam okolo seba“

1. miesto


ZUŠ kap. Nálepku, Sobrance

Názov: „…a všetkým bijú rovnako“

2. miesto


ZUŠ J. L. Bellu, Liptovský Mikuláš

Názov: Pohľad

3. miesto


SZUŠ Rosnička Art, Spišský Štvrtok

Názov: Nad zlodejmi sa zmráka