The ratification of all international and regional human rights instruments

Krok späť
Zhoršenie
Bez zlepšenia
Mierne zlepšenie
Trvalé zlepšenie

Štát vykonal kroky, ktorými zhoršuje ochranu a podporu ľudských práv a slobôd. Vybrané ukazovatele naznačujú, že došlo k zhoršeniu uplatniteľnosti a/alebo vymožiteľnosti ľudských práv a slobôd väčšinovou populáciou a/alebo zraniteľnými skupinami obyvateľstva.

Štát nevykonal žiadne kroky, ktorými by zlepšil ochranu a podporu ľudských práv a slobôd. Vybrané ukazovatele naznačujú, že uplatňovanie ľudských práv a slobôd väčšinovou populáciou je na podpriemernej úrovni. Pretrvávajú výrazné nerovnosti v uplatňovaní ľudských práv a slobôd medzi väčšinovou populáciou a zraniteľnými skupinami obyvateľstva.

Štát vykonal niektoré kroky, ktorými mierne zlepšuje ochranu a podporu ľudských práv. Udržiava ich uplatňovanie na priemernej úrovni pre väčšinovú populáciu. Vybrané ukazovatele naznačujú, že uplatňovanie ľudských práv a slobôd zraniteľnými skupinami obyvateľstva sa mierne zlepšilo, ale stále nedosahuje rovnakú úroveň ako u väčšinovej populácie.

Štát vykonal kroky, ktorými zlepšuje ochranu a podporu ľudských práv a slobôd. Udržiava ich uplatňovanie na výbornej úrovni pre väčšinovú populáciu, vrátane zraniteľných skupín obyvateľstva.