Transparency International Corruption Perceptions Index

Krok späť
Zhoršenie
Bez zlepšenia
Mierne zlepšenie
Trvalé zlepšenie

Štát vykonal kroky, ktorými zhoršuje ochranu a podporu ľudských práv a slobôd. Vybrané ukazovatele naznačujú, že došlo k zhoršeniu uplatniteľnosti a/alebo vymožiteľnosti ľudských práv a slobôd väčšinovou populáciou a/alebo zraniteľnými skupinami obyvateľstva.

Štát nevykonal žiadne kroky, ktorými by zlepšil ochranu a podporu ľudských práv a slobôd. Vybrané ukazovatele naznačujú, že uplatňovanie ľudských práv a slobôd väčšinovou populáciou je na podpriemernej úrovni. Pretrvávajú výrazné nerovnosti v uplatňovaní ľudských práv a slobôd medzi väčšinovou populáciou a zraniteľnými skupinami obyvateľstva.

Štát vykonal niektoré kroky, ktorými mierne zlepšuje ochranu a podporu ľudských práv. Udržiava ich uplatňovanie na priemernej úrovni pre väčšinovú populáciu. Vybrané ukazovatele naznačujú, že uplatňovanie ľudských práv a slobôd zraniteľnými skupinami obyvateľstva sa mierne zlepšilo, ale stále nedosahuje rovnakú úroveň ako u väčšinovej populácie.

Štát vykonal kroky, ktorými zlepšuje ochranu a podporu ľudských práv a slobôd. Udržiava ich uplatňovanie na výbornej úrovni pre väčšinovú populáciu, vrátane zraniteľných skupín obyvateľstva.

Results of the TI Corruption Perception Index 2021

In 2021, Slovakia ranks 56/180 countries. Its score is 52/100 possible. Already from the methodology it is clear, that lower to score, the higher the level of perceived corruption. As for 2021, the avarage score of the TI Corruption Perception Index is indicated to be 43/100 (for all the global georaphical coverage). The average regional score for Western Europe and European Union in 2021 was set at 66/100. Hence, already looking at the score and ranking, it can be concluded that Slovakia scored lower by 18 points as the average for the Western Europe and European Union region.

In addition, as TI Corruption Perception Index is an annual measurement tool, the country’s scores and ranking can be compared with last year’s result. In 2020, Slovakia scored 49/100 and ranked 60/180. The average score for 2020 was the same, 43/100. The average regional score for Western Europe and European Union was 66/100. While Slovakia’s score in 2020 was above average for the global region, it was 17 points below the regional average, ranking Slovakia among the lowest performers in the region, shortly after Romania (44), Hungary (44) and Bulgaria (44).