Efficiency of the judicial proceedings through the estimated time to resolve litigious cases in the second instance

Krok späť
Zhoršenie
Bez zlepšenia
Mierne zlepšenie
Trvalé zlepšenie

Štát vykonal kroky, ktorými zhoršuje ochranu a podporu ľudských práv a slobôd. Vybrané ukazovatele naznačujú, že došlo k zhoršeniu uplatniteľnosti a/alebo vymožiteľnosti ľudských práv a slobôd väčšinovou populáciou a/alebo zraniteľnými skupinami obyvateľstva.

Štát nevykonal žiadne kroky, ktorými by zlepšil ochranu a podporu ľudských práv a slobôd. Vybrané ukazovatele naznačujú, že uplatňovanie ľudských práv a slobôd väčšinovou populáciou je na podpriemernej úrovni. Pretrvávajú výrazné nerovnosti v uplatňovaní ľudských práv a slobôd medzi väčšinovou populáciou a zraniteľnými skupinami obyvateľstva.

Štát vykonal niektoré kroky, ktorými mierne zlepšuje ochranu a podporu ľudských práv. Udržiava ich uplatňovanie na priemernej úrovni pre väčšinovú populáciu. Vybrané ukazovatele naznačujú, že uplatňovanie ľudských práv a slobôd zraniteľnými skupinami obyvateľstva sa mierne zlepšilo, ale stále nedosahuje rovnakú úroveň ako u väčšinovej populácie.

Štát vykonal kroky, ktorými zlepšuje ochranu a podporu ľudských práv a slobôd. Udržiava ich uplatňovanie na výbornej úrovni pre väčšinovú populáciu, vrátane zraniteľných skupín obyvateľstva.