Objective indicators on anti-corruption

Krok späť
Zhoršenie
Bez zlepšenia
Mierne zlepšenie
Trvalé zlepšenie

Štát vykonal kroky, ktorými zhoršuje ochranu a podporu ľudských práv a slobôd. Vybrané ukazovatele naznačujú, že došlo k zhoršeniu uplatniteľnosti a/alebo vymožiteľnosti ľudských práv a slobôd väčšinovou populáciou a/alebo zraniteľnými skupinami obyvateľstva.

Štát nevykonal žiadne kroky, ktorými by zlepšil ochranu a podporu ľudských práv a slobôd. Vybrané ukazovatele naznačujú, že uplatňovanie ľudských práv a slobôd väčšinovou populáciou je na podpriemernej úrovni. Pretrvávajú výrazné nerovnosti v uplatňovaní ľudských práv a slobôd medzi väčšinovou populáciou a zraniteľnými skupinami obyvateľstva.

Štát vykonal niektoré kroky, ktorými mierne zlepšuje ochranu a podporu ľudských práv. Udržiava ich uplatňovanie na priemernej úrovni pre väčšinovú populáciu. Vybrané ukazovatele naznačujú, že uplatňovanie ľudských práv a slobôd zraniteľnými skupinami obyvateľstva sa mierne zlepšilo, ale stále nedosahuje rovnakú úroveň ako u väčšinovej populácie.

Štát vykonal kroky, ktorými zlepšuje ochranu a podporu ľudských práv a slobôd. Udržiava ich uplatňovanie na výbornej úrovni pre väčšinovú populáciu, vrátane zraniteľných skupín obyvateľstva.

The main reason to focus on these indicators on anti-corruption is that it gives a good insight in how many corruption cases are being registered by the police and which of those cases are being prosecuted, resulting in an indictment. Since not all prosecuted cases will be transferred to the courts (cases withdrawn) and it is important to get a good overview of how many prosecuted cases are resulting in a conviction it is necessary to apply the ratio between prosecuted corruption cases and convictions. The higher the percentage will be, the more successful the offices of the public prosecutor are able to present sufficient evidence to the court concerning corruption which will lead to a conviction decided by judges. Regarding the indicator ‘average financial gain obtained from corruption’ it is necessary to have a good insight of the ‘income’ earned through corruption. A high average financial gain may indicate a high level of corruption or at least persons involved in corruption are earning a high (extra) income.

Ratification of existing international and regional treaties against corruption Domestic laws and policies on prevention and fight against corruption Existence of institutional mechanism to prevent and fight against corruption Total number of prosecuted corruption cases – 6 Total number of connections in corruption cases – 5 The average financial gain obtained against corruption – 85 000,-eur

Ratification of existing international and regional treaties against corruption

123

Domestic laws and policies on prevention and fight against corruption

25

Existence of institutional mechanism to prevent and fight against corruption

85

 

There is still space to improve

Total number of prosecuted corruption cases – 6

Total number of connections in corruption cases – 5

The average financial gain obtained against corruption – 85 000,-eur

85 600,-eur