Online nástroj Sledovanie ľudských práv („SĽUP“) sleduje a vyhodnocuje uplatňovanie a dodržiavanie vybraných ľudských práv a základných slobôd na Slovensku. Sleduje jednotlivé kroky štátu v tejto oblasti a pomáha širokej verejnosti ako i zainteresovaným aktérom, aby si vytvorili celkový obraz o stave uplatňovania a dodržiavania ľudských práv. Viac informácií o tom ako SĽUP funguje nájdete v bližšom popise.

  • Trvalé zlepšenie
  • Mierne zlepšenie
  • Bez zlepšenia
  • Zhoršenie

Práca